Bliv logebroder


Vi har plads til nye brødre i Logen Mona. For at blive optaget i Logen Mona kræves det at du er mand, og fyldt 25 år.

Du skal betragte fortrolighed i fællesskabet som en naturlig ting, og du ønsker at mødes med ligesindede under trygge forhold.

Druideordenen er politisk og religiøst neutral, og din økonomiske formåen er uden betydning.

Ved at henvende dig til vor Ædel Ærk Peter Grunnet Lauritzen (mona@logenmona.dk), kan du blive inviteret med til en af vores logeaftener, hvor vi kan fortælle mere om vor loge og Druideordenen.

Da Logen Mona er en herreloge, optager vi ikke kvinder. Men vi henviser gerne til vor søsterloge, Birgitta Logen Trinitas, som bor samme sted som os.

Udgifter

Der er udgifter i forbindelse med medlemskabet og møderne. I øjeblikket er kontingentet på ca. kr. 3.000 om året som opkræves i fire rater. Kontingentet går til drift af logen og velgørenhed.

På møderne kan du regne med at bruge 180 til 200 kroner på mad og drikke pr. gang. Vi mødes iøvrigt hveranden tirsdag fra september til maj.

Dertil skal du regne med en udgift på kr. 500 i forbindelse med at du stiger i graderne, hvilket typisk er en gang om året de første fire år.

Påklædning

På de almindelige logeaftener skal du være klædt i mørkt jakkesæt, hvid skjorte og sorte sko. Logen forærer dig et slips ved din optagelse. Når der er festloge skal du være iklædt sort smoking med hvid skjorte og sort butterfly. Når du en gang om nogle år er steget til fjerde grad kræves det at du er iklædt kjole og hvidt til festlogerne.

Forløbet inden optagelse

Når du har besluttet dig for at træde ind i vor orden, vil du få besøg af to repræsentanter fra Logen Mona. Formålet med besøget er, at du og din ægtefælle/samlever bliver informeret om logelivet i alle aspekter.

Din optagelse i Logen Mona skal godkendes i alle landets druideloger, hvor de vil blive spurgt om de har noget at indvende mod din optagelse i vor orden. Når betingelserne er opfyldt for dig, vil du modtage en indbydelse fra Logen Mona med dato og tid for din optagelse.

Interesseret? Så kontakt Logen Mona på mona@logenmona.dk.

Hent brochure (PDF).

Om Logen Mona

_h__5213-edit
Logen Mona, som blev stiftet i 1934, er en grundloge
under Den Forenede Gamle Druideorden F.G.D.O. Druideordenen tilbyder dig et sammenhold og et netværk, som er ud over det sædvanlige. Det indebærer, at for langt de fleste brødre bliver medlemskabet et livslangt forløb.

Druideordenen findes idag i England, USA, New Zealand, Ausralien, Tyskland, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Disse lande er tilsluttet International Grand Lodge of Druidism (I.L.G.D.).

Alle brødre uanset grad kan deltage i logemøderne i de tilknyttede lande, og vil altid blive modtaget med varme og åbne arme.

Druideordenen er et mødested for venskab og glæde, men der er to ting som vi aldrig diskuterer: Det er religion og politik.

Hemmeligheder og tavshedsløftet er også en del af logelivet, og de rituelle møder fordrer et åbent sind og koncentration om den læring og de kundskaber man opnår i logen.

Logeaftenerne

Vores logeaftener er altid et rart og hyggeligt pusterum fra dagligdagens stress og jag. Vi mødes hveranden tirsdag fra starten af september til starten af maj. I sommerferieperioden afholder vi som regel en sommerloge, hvor vi tager vores bedre halvdele med. De sidste par år er vi taget på Bakken, hvor vi har spist sammen og set Cirkusrevyen. Derudover holder vi også en julefrokost hvor vi inviterer damerne med.

På de almindelige logeaftener mødes vi omkring kl. 18:30, hvor vi lige får hilst på hinanden. Kl. 19:00 starter det rituelle logemøde, som typisk varer en time til halvanden.

Efter det rituelle møde er der det vi kalder “efterlogen”. Her spiser vi “brodermåltidet”, hvor vi får noget godt mad og en øl eller sodavand og kaffe. I efterlogen hygger vi os med gode historier, og ind i mellem er der en broder der har fundet på et underholdende indslag.

Der er tradition for at druidelogerne besøger hinanden, og vi får jævnligt besøg fra andre druideloger fra ind- og udland, ligesom vi også besøger dem.

Interesseret? Så kontakt Logen Mona på mona@logenmona.dk.

Hent brochure (PDF).

Druideordenen

44265

Den nuværende Druideorden blev formelt stiftet i London den 28. november 1781. Det foregik på pubben “The King`s Arms”, som stadig kan besøges i Poland Street, en sidegade til Oxford Street.

Ordenen blev stiftet under navnet “The Ancient Order of Druids”.

Omkring 1827 var der ca. 400 loger spredt ad naturlig vej til de engelsktalende lande. I Australien alene fandtes der i 1927 ca. 600 loger.

Fra de engelsktalende lande fandt druideordenen tilbage til Europa, hvor den første tyske grundloge blev grundlagt i 1872 i Berlin. I 1904 blev den første svenske loge etableret i Malmø.

Den første danske loge – Logen Gral af Danmark – blev stiftet den 27. august 1921.

Logen Mona af Danmark blev stiftet den 27. marts 1934, og har lige siden haft sit virke i Danmark, under Den Forenede Gamle Druideorden F.G.D.O.

Hent brochure (PDF).

Fortidens druider

_h__5202-2-250w

Kelterne tilhørte den indoeuropæiske race, og var sandsynligvis den første folkestamme som omkring 2500 f.Kr. brød op fra indoeuropæernes urhjem ved sydvestskråningerne af det asiatiske højland.

Mellem år 700 og 600 f.Kr. foregik der store keltiske folkevandringer fra øst indover det europæiske fastland.

I de følgende århundreder fortsatte vandringerne mod England, Irland, Spanien og Italien.

Druiderne var kelternes præster, lærere og læger. Overleveringerne fortæller, at de kunne føre deres slægt tilbage til Noah, og at de var monoteister. Druiderne havde stor magt over folket til trods for at de ikke bar våben.

Magten tilegnede de sig gennem kundskaber på en række områder. Disse kundskaber blev overført mundtligt til eleverne gennem mangeårige læreperioder. Intet blev skrevet ned, og derfor har der til alle tider været megen mystik knyttet til druidernes historie.

Omkring år 300 f.Kr. stod kelterne på højden af deres magt, da de erobrede Rom under det som romerne kaldte “den galliske forfærdelse”. Romerne brugte nemlig betegnelsen gallere om kelterne.

Under de to følgende århundreder blev kelterne slået tilbage, først af kartagerne i Spanien og senere af romerne som gradvist udvidede sit herredømme indtil også det meste af Britannia var nedkæmpet.

Som nævnt ovenfor har vi ingen sikre kilder om druiderne fra de ældste tider, fordi deres kundskaber blev ført videre mundtligt. De ældste skriftlige beretninger går tilbage til ca. 200 år f.Kr.

Hovedkilden til vor kundskab om druiderne, er Julius Cæsars historiske værk fra romernes felttog i Gallia (58- 52 f .Kr.). Vi ved derfra, at druiderne blev betragtet som en mellemting mellem guddommen og menneskene, og at folk anså dem for at have magiske kræfter.

De tolkede guds vilje og de havde kundskab om lægemidler. De var fritaget for krigstjeneste og for at betale skatter, og de var i kraft af deres position dommere i retssager.

Druiderne troede på sjælens udødelighed, og de lærte at sjælen gennemgår tre udviklingstrin:

  • Den laveste kreds.
  • Lyksalighedens kreds.
  • Det uendeliges kreds.

Mennesket skulle gennem modgang, lidelse og sorg besejre sin onde natur og vinde herredømmet over sig selv. Når dette var opnået, kom man over i den anden kreds, lyksalighedens kreds, for til slut at skulle nå det uendeliges kreds.

Hent brochure (PDF).

“If a man is a good Druid I ask for nothing more.” Winston Churchill