Logen Monas embedsmænd

Den daglige ledelse af logen varetages af gruppen af embedsmænd. Embedsmændene vælges blandt logens medlemmer hvert andet år, og det betyder at alle medlemmer har perioder hvor de besætter en af embedsmandsposterne.

Embedsmænd pr. 4. april 2023

Ædel Ærk: Per Drews
Under Ærk: Jens Adsbøl Lauritzen
Skriver: Torben Lage Frandsen
Skatmester: René Tamsen
Marskal: Hartmuth Vester
Indervagt: Per Lundquist
Musicus: Mogens Rye Eiersted

Udvalg i Logen Mona 2021-22

Fortrolighedsudvalget

Mogens Pallesen (formand)
Villy Anton Vibe
Dennis Bruhn

Velgørenhedsudvalget

Villy Anton Vibe (formand)
Finn Husmer Hellmuth
Mogens Rye Eiersted

Revisionsudvalget

Erik Junge (formand)
Hartmuth Vester

Stemmeberettigede Old Ærker

Mogens Rye Eiersted
Villy Anton Vibe

Det Ideelle Udvalg

Erik Junge (formand)
Jens Adsbøl Lauritzen
Poul-Erik Sørensen

Festudvalget

Jens Adsbøl Lauritzen
Finn Husmer Hellmuth
Torben Lage Frandsen

PR-udvalget

Erik Junge (formand)
Per Drews
Peter Grunnet Lauritzen
Per Lundquist

Efterlogeudvalget

Erik Junge (formand)
Per Lundquist
Mogens Rye Eiersted
Poul-Erik Sørensen

Efterlogevært

Poul-Erik Sørensen

“If a man is a good Druid I ask for nothing more.” Winston Churchill